Aquacultuur

Robuschi levert aquacultuuroplossingen van wereldklasse via het assortiment lobbenblowers, vacuümpompen en schroefcompressoren voor de volgende toepassingen: ontdarmen van vis, vistransport, verpakking, beluchting van visbassins, visvoer, afvalwaterzuivering.

 

Toepassingen

Schoonmaken

Voordat verdere verwerking kan plaatsvinden, moeten alle vissen en schelpdieren ontdarmd en schoongemaakt worden. De werktafels zijn uitgerust met speciale vacuümtuiten waarmee de darmen uit de vis worden verwijderd. Een centraal vacuümsysteem pompt de vloeistof en vaste deeltjes door een filter, zodat het gescheiden afval goed afgevoerd kan worden.

 

Visvoer

De visvoerdistributie naar vis in open water (aquacultuurkooien) gebeurt via persluchtsystemen op schepen.

 

Visverwerking

Het vacuüm wordt gebruikt om levende vis en zeewater uit de vissersboten, visbassins of bufferbaden te verwijderen voor verdere verwerking in de fabriek. Ook wordt de vis zo uit de voederkooien naar de classificatiemachines vervoerd. Vacuümpompen worden ook gebruikt om de levende vis van de opslagvaten naar de verwerkingsfabriek te brengen.

 

Visvijver beluchting

Het zuurstofgehalte van het water kan met lobbenblowers aanzienlijk worden verbeterd, zodat een bassin meer vis kan bevatten. Tijdens dit proces wordt lucht aangezogen en door een inlaat in de buisbeluchter geperst. Daarna wordt de lucht door de buis met kleine openingen in het water gepompt, zodat de kleine luchtbelletjes door het water naar de oppervlakte kunnen stijgen. Dankzij de zuurstof in het water kan de vis sneller groeien en zich sneller vermenigvuldigen, waardoor het rendement aanzienlijk wordt verhoogd.

 

Verpakking

De lucht en de zuurstof die de lucht bevat, kunnen een schadelijk effect hebben op de kwaliteit en duurzaamheid van verse voedingsmiddelen. Daarom is vaak een afzuigproces nodig. De klassieke vacuümtoepassing in deze sector is de vacuümverpakking. Voorafgaand aan de verzegeling zuigt een gecentraliseerd vacuümsysteem de lucht uit de verpakking. Vacuümsystemen worden in allerlei verschillende industriële verpakkingsmachines gebruikt.

 

Afvalwater behandeling

De beluchtingstanks van waterzuiveringsinstallaties worden geactiveerd door zuurstof die in de vorm van perslucht wordt aangevoerd. Een grondige vermenging van het slib met zuurstof verhoogt de gasopbrengst en reduceert de bewaartijd in de tank. Blowers of lagedruk-schroefcompressoren maken deel uit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van aquacultuurbedrijven.