Back to the product list

CRBIO - GRBIO lobbenblowers voor de compressie van aardgas

CRBIO – GRBIO lobbenblowers zijn speciaal ontwikkeld voor het verpompen en de compressie van biogas, aardgas en stortgas voor afvalwaterzuivering en elektriciteitscentrales.
  • Druk tot 400 mbar (g)
  • Vacuüm tot 500 mbar (a)
  • Capaciteit tot 2.850 m³/uur

    Kenmerken

    Downloaden