Afvalwaterzuivering

Robuschi is al vele jaren een belangrijke partner van de waterzuiveringsindustrie. De lobbenblowers, schroefcompressoren en radiaalpompen bieden energie-efficiënte en duurzame oplossingen voor allerlei verschillende toepassingen in deze sector, zoals primaire sedimentatie, beluchting, verpomping van slurry's, hogedruk-doorspoeling van zandfilters.

 

Toepassingen

Beluchtingsproces in afvalwaterzuiveringsinstallaties

De beluchtingstanks van waterzuiveringsinstallaties worden geactiveerd door zuurstof die in de vorm van perslucht wordt aangevoerd. Een grondige vermenging van het slib met zuurstof verhoogt de gasopbrengst en reduceert de bewaartijd in de tank. Nog betere resultaten worden met warme perslucht verkregen. De blower- of schroefblowertechnologie kan worden toegepast in verschillende waterzuiveringsinstallaties, waaronder aëroob geactiveerde slibsystemen, SBR, nitrificatie-denitrificatie in een enkel bassin en MBR.

Gerelateerde producten

 

Lobbenblowers    Lagedruk-schroefcompressoren

Terug was zand filtratie

Perslucht wordt gebruikt om het filterbed te expanderen waardoor het verdichte materiaal wordt losgeslagen. Schoon spoelwater wordt ingepompt, waardoor het losse materiaal gaat zweven en de deeltjes door de stroom worden meegenomen.

 

Gerelateerde producten

 

Lobbenblowers    Lagedruk-schroefcompressoren

 

Primaire sedimentatie

In de primaire bezinkingsfase stroomt het rioolwater door grote tanks. Deze tanks worden gebruikt om het slib te laten bezinken, terwijl het vet en de olie naar de oppervlakte stijgen en worden verwijderd. Primaire bezinkingstanks zijn gewoonlijk uitgerust met mechanisch aangedreven schrapers die het verzamelde slib voortdurend naar een hopper onderin de tank sturen, waar het naar de zuiveringsinstallaties wordt verpompt met gebruik van lobbenblowers of gelijkaardige technologieën. Bijgevolg blijft het biologische materiaal op de oppervlakte achter en worden de zware deeltjes (voornamelijk zand) gescheiden.

Gerelateerde producten

 

Lobbenblowers    Lagedruk-schroefcompressoren

Slurrievloeistof pompen

Met slurrypompen kunnen taaie, schurende en viskeuze vloeistoffen en vaste deeltjes in suspensie van de ene tank naar de andere worden overgedragen.

Gerelateerde producten

 

Radiaalpompen