Milieu

Robuschi heeft een assortiment lobbenblowers, schroefcompressoren, vacuüm- en radiaalpompen voor de volgende milieutoepassingen: ontzilting, biogasproductie, biogasterugwinning, slurrydroogproces, stortgasterugwinning, bodemgaswinning, zuiginstallaties voor afvalwater, mechanische dampcompressie en hercompressie, waterverwijdering uit vrachtwagens.

 

Biogasproductie

De biomassa die in geactiveerd slib en in klaringstanks wordt geproduceerd, wordt in de gistingstank gestabiliseerd en gebruikt om biogas te produceren. Een grondige vermenging van het slib verhoogt de gasopbrengst en reduceert de bewaartijd in de tank. Tijdens het proces wordt gas uit het bovenste deel van de gistingstank verwijderd, gecomprimeerd en opnieuw via de nozzels aan de onderkant ingespoten.

 

Herstel van biogas

Dit is het proces van het verpompen van biogas van de gistingstank naar een gasmotor of van de gistingstanks naar de upgradestations.

Ontzilting

Ontzilting is het proces waarbij opgeloste zouten uit zeewater of brak water worden verwijderd. Ontziltingstechnologieën kunnen voor allerlei toepassingen worden gebruikt, meestal voor de productie van drinkwater voor huishoudelijk of industrieel gebruik.

 

Terugwinning van stortgas

De vertering van overdekt huishoudelijk afval produceert stortgas. Dit gas wordt verzameld en van de stortplaats verwijderd, waarna het door compressoren of blowers wordt gecomprimeerd. Het gas kan vervolgens als brandstof voor verwarming worden gebruikt, tot elektriciteit worden omgevormd of als vloeibaar gas worden gebruikt.

 

Mechanische dampcompressie en hercompressie

Dit proces maakt gebruik van thermocompressie om water als zuiver condensaat uit verontreinigde vloeistoffen te verwijderen. Aangezien alleen de zware restproducten verder verwerkt moeten worden, is een aanzienlijke hoeveelheid water recyclebaar. Het distillatieproces speelt zich in een verdamper af, waar een lobbenblower wordt gebruikt om de damp te comprimeren, zodat er schoon watercondensaat wordt geproduceerd.

 

Drijfmest droogproces

Landbouwprocessen installeren een fase-scheidingsinstallatie om slurry te drogen met gebruik van lobbenblowers zodat de damp opnieuw kan worden gecomprimeerd.

 

Grondgaswinning

Dit is een bewezen methode voor het reinigen van grond die met koolwaterstoffen is verontreinigd. Afhankelijk van het volume, de distributie en de verzadigingsdruk van de verontreinigingen en de luchtstroming door de grond, worden vacuümblowers gebruikt met een diepte van 10 tot 80 m. 

 

Zuigwagens voor afvalwater

Vacuümpompen leveren de zuigdruk voor het verwijderen en wegspoelen van verontreinigingen uit afvalwater en voor het reinigen van de rioleringen.

 

Truck-Hydroexcavation

Het proces maakt gebruik van water onder druk en een industrieel vacuüm om de grond gelijktijdig uit te graven en te verwijderen. Nadat de aarde is losgeslagen, wordt het materiaal samen met de waterslurry met een onderdruk naar een afvaltank afgevoerd.