Mijnbouw

De Robuschi lobbenblowers en vacuümpompen zijn ideaal voor de winning van methaangas en ventilatietoepassingen in de mijnbouw.


Mijnbouw

Methaan gas extractie

blowers worden gebruikt om methaan uit ondergrondse kolenmijnbassins te verwijderen.

Ventilatie

Lobbenblowers worden gebruikt voor de noodzakelijke luchtventilatie in kolenmijnen.