Turboblowers

Maximale bedrijfstijd en verhoogde prestaties in de afvalwaterzuivering

 

Bij Robuschi leveren we reeds sinds decennia producten en diensten voor de lagedruk-persluchtmarkt. We hebben wereldwijd reeds generaties lang klanten voorzien van onze innovatieve bloweroplossingen.

Onze meest recente innovatie wordt gevormd door een door turbotechnologie bekrachtigde blower. U heeft nu toegang tot een volledig spectrum van lagedruktechnologieën, waaronder lobben-, schroef-, en nu ook turboblowers.

De Robuschi Robox Turbo is een dynamische machine die is uitgerust met een centrifugale hogesnelheidsturboblower. Dit vormt een belangrijke verandering voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, waarvoor men vastbesloten is om door middel van innovatieve blowerontwerpen de technologie verder te ontwikkelen.

 

Energie-efficiëntie vormt de sleutel in de afvalwaterzuiveringsindustrie

De rol van beluchtingsblowers in afvalwaterzuiveringsinstallaties is van fundamenteel belang. In een typische afvalwaterzuiveringsinstallatie vertegenwoordigt het proces van luchtproductie meer dan de helft van het totale energieverbruik. Dit maakt tot 75% van de totale levenscycluskosten van een blowereenheid uit. De overige kosten zijn afkomstig van kapitaalinvesteringen, onderhoudswerkzaamheden en reserveonderdelen.
Invoering van de efficiëntie van turboblowers kan efficiëntie verbeteren en energieproblemen in afvalwaterzuiveringsinstallaties aanpakken, en tegelijkertijd de milieu- en financiële gevolgen ervan reduceren (totale eigendomskosten).
Wanneer u de juiste technologie kiest om u te helpen kosten te besparen en uw impact op het milieu te verminderen, kunt u erop vertrouwen dat de experts van Robuschi u de beste oplossing bieden.

 

Hoe werkt de turboblowertechnologie?

Een enkeltraps hogesnelheidsturboblower werkt volgens het compressieprincipe van een centrifugaalcompressor, of van een dynamische compressor met radiaal ontwerp. Beide werken onder constante druk. Hun prestaties zijn afhankelijk van externe omgevingscondities, om zonder pulsaties perslucht te kunnen leveren. 

Bij een turboblower wordt de lucht met radiale schoepen axiaal in het midden van de waaier gezogen. Zij wordt vervolgens door middel van centrifugale kracht radiaal verplaatst. De rotatie van de waaier verhoogt de snelheid van de lucht (kinetische energie). 

De lucht wordt door stroomafwaartse diffusoren en spiralen geforceerd, waardoor de hoge kinetische energie wordt omgezet in potentiële energie (druk). Later wordt de lucht vertraagd door expansie. In essentie wordt de kinetische energie omgezet in druk overeenkomstig het principe van Bernoulli, dat stelt dat de druk omgekeerd evenredig is aan de snelheid in het kwadraat.

 

turbo blower technology
turbo blower technology

De optimale werking van een turboblower wordt bereikt wanneer de blower binnen diens gespecificeerde bereik van de luchtstroom presteert. De maximale efficiëntie van turboblowers wordt gevormd door een product van zowel druk als luchtstroom, en wordt beperkt door stijging en smoring.

turbo blower airmap
turbo blower airmap

Kies de Robox Turbo Blower voor afvalwaterzuivering

De Robox Turbo Blower biedt verschillende voordelen om de totale eigendomskosten van afvalwaterzuiveringstoepassingen te reduceren, door te voorzien in:

Een hoge nominale blowerefficiëntie, voor een maximale energiebesparing tot 40%.
Een brede bijstelling om goed aan te sluiten op de luchtbehoefte van het proces. Dit wordt ondersteund door de combinatie van centrifugale technologie en positieve verplaatsingscompressie, die wordt geleverd door lobben- en schroefblowers. Beide technologieën maken deel uit van de productportfolio van Robuschi.
Een zeer compacte voetafdruk, zodat de grootte van uw compressorkamer kan worden geminimaliseerd.
De eenvoud en betrouwbaarheid van de luchtfolielagers die de noodzaak van oliesmering overbodig maken. Dit verhoogt de bedrijfsveiligheid en garandeert de kwaliteit van de vervuilingsvrije lucht.
Een plug & play-omvormer, geïntegreerd in het pakket. Dit zorgt voor een eenvoudige installatie - met name kosteneffectief tijdens inbedrijfstellingsfases.
De permanente hogesnelheidsmagneetmotor, die rechtstreeks aan de waaier is gekoppeld, vereist geen overbrenging. Dit verlaagt de onderhoudskosten (geen tandwielkast en riemen) en potentiële uitvaltijd. 
Lage trillingen en geluidsniveaus, dankzij dynamische compressie en directe koppeling.